Bizi Arayabilirsiniz0352 504 37 38
19 Mayıs Mah.Gülçiçeği Sk. 25/A

Basınçlı Kapların Muayenesi

Basınçlı kaplarda temel aşama olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla yapılır. Ancak iş ekipmanının mevcut özelliği ve işletmeden kaynaklanan zaruri şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte yazılır.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı resmî gazetede yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı resmî gazetede yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı resmî gazetede yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak koşuluyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. 

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

Kompresör Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

TS 2025, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

TS EN 12952-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Hidrofor Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

 

Boyler Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

TS EN 12952-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

 

Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl