Bizi Arayabilirsiniz0352 504 37 38
19 Mayıs Mah.Gülçiçeği Sk. 25/A

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu, işe giriş sırasında istenilen önemli bir rapordur. Kişinin sağlığının çalışacağı işe uygun olup olmadığı bu rapora göre belirlenmektedir.  Firmalara personel alırkan sağlık muayenesi yaptırmak kanunen zorunlu bir durumdur. Özellikle yapılacak işin zorluğuna ve çeşidine bağlı olarak muayeneler farklı metotlarda yapılabilmektedir. Kişiler işe girmeden önce mutlaka bu belgeleri almalı ve işe giriş sırasında ibraz etmelidir. Bu yeni yükümlülüğün amacı ise iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

 

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

 Bakanlık tarafından görevlendirilen yetkili tüm ortak sağlık ve güvenlik birimi (ÖDÜL OSGB) bünyesinde bulunan iş yeri hekimlerinden alınabilmektedir. Bu iş yerine girişteki sağlık muayeneleri; kesinlikle aile hekimleri, devlet hastaneleri ya da özel hastanelerden alınmamalıdır. Bu belgelerin osgb hekimlerinden olmaması halinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi işyeri hekimleri işe alınmak istenen herkesin muayenesini detaylı bir biçimde yapmaktadır. OSGB Kayseri firmalarından ÖDÜL OSGB Kayseri’de ki tüm çalışanlara osgb işe giriş sağlık raporunu sağlayabilmektedir. İş Güvenliği Firmasına bağlı iş hekimleri işe girişten sonra haftalık, aylık veya yıllık gibi süreçlerde işçilere düzenli olarak muayene yapmaktadır. Örneğin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olarak addedilen işlerde, çalışanların bu işlere uygun olup olmadığının raporlanması zorunludur. Bu raporlama da yine OSGB’lerin görevlendirdiği iş yeri hekimleri tarafından yapılmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mu?

  • İşe girişlerde alınan sağlık raporlarının önemleri şu şekilde listelenmektedir:
  • Öncelikle bu işlem kanuni bir zorunluluktur.
  • Osgb sağlık raporu almadan işe giriş yapılamaz.
  • Çalışanların iş yerlerinde maruz kalacakları sağlık risklerine karşı sürekli gözetim için gereklidir.
  • İşçilerin mevcut sağlık durumlarının ve güvenliklerinin korunması ve kontrol edilmesini sağlamaktadır.
  • İş değişikliği ve yeni işe girişlerde yaptırmak zorunludur. Çünkü her işin kendisine göre farklı tehlikeleri bulunmaktadır.
  • İş, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılıyorsa işe girmek isteyen kişilerin sağlık raporu alması zorunludur.