Bizi Arayabilirsiniz0352 504 37 38
19 Mayıs Mah.Gülçiçeği Sk. 25/A

Havalandırma ve Yangın Tesisatı Kontrolleri

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir defa Havalandırma ve Klima Tesisatının, projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Anemometre ile ölçülen hava akım hızları neticesinde debiler hesaplanır, projede ki olması gereken debilere ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir . Bunun neticesinde bir uygunluk kararı verilir. Havalandırma ölçümlerimiz kalibrasyonu yapılmış anemometre ile Makine Mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği dikkate alınarak ; Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir. Vereceğimiz belge ve kontrol içeriği ;

  • Su Depoları ve Kaynağının Kontrolü
  • Yangın Pompalarının Performans Kontrolleri
  • Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri
  • Hidrant Sistemleri Kontrolü
  • Sprinkler Sistemi Kontroller
  • Kritik Devre
  • Yangın Hortumları Debi Tayini

Havalandırma ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

1 Yıl

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

1 Yıl