Bizi Arayabilirsiniz0352 504 37 38
19 Mayıs Mah.Gülçiçeği Sk. 25/A

İş Sağlığı ve Güvenliği Periyodik Kontrolleri

25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan ”İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Periyodik kontrollerinin yapılması iş ekipmanlarınızın daha sağlıklı ve daha verimli kullanılması ile birlikte iş kazası riskini azaltmaya yönelik çalışmaları da içermektedir.

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve değerlerde, imalatçı üretim verileri ile mühendisliğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık ve benzeri), ilgili standartlarda belirtilen veya üreticinin imalat aşamasında belirlediği şekilde, üretici tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından yetkilendirilmiş uzman kişilerce yapılır. Çatlak, fazla aşınma ve benzeri aksaklık tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha detaylı muayene için kullanımı bırakılır. Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen uzman mühendis tarafından yapılarak veriler kayıt altına alınır. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar tarafımızdan kayıt altına alınır.

Periyodik kontrol sayısal ve sözel verileri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa üreticinin öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, üretici tarafından belirtilmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, çevresel faktörler, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Birden fazla iş yapmak amacıyla üretilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili uzman kişi veya kurum tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen raporlar, iş ekipmanının kullanıldığı sürece muhafaza edilir. İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunur:

Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin ünvanı, adresi, iletişim bilgileri, periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir.

İş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, üretim yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.

Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer hususlar belirtilir.

Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde yapılan periyodik kontrolden elde edilen bulguların, standartlarda belirlenen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı konusu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanmış olunan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.

Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü sırasında yapılan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir.

İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan kriterler tespit edilmesi halinde, bunların nasıl giderileceğine ilişkin öneriler ile bu kriterler elimine edilmeden iş ekipmanının kullanımının sakıncalı olacağı belirtilir.

Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrolü yapılan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen eksiklikleri açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar olan süre içerisinde görevini tehlikesiz bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi veya kurumun kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Bu bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir.

İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi veya kurum tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya her bir branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar.

İş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğunun belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir.