Bizi Arayabilirsiniz0352 504 37 38
19 Mayıs Mah.Gülçiçeği Sk. 25/A

İş Yeri Hekimi

ÖDÜL OSGB bünyesinde görev yapan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık personelleri; mesleğine saygı duyan, insana önem veren , çalışanları meslek hastalıkları ve iş kazalarından koruma yanında, daha sağlıklı daha güçlü ve mutlu bireyler haline gelmeleri için desteklemektedir.

 

İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.

6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

İşyeri Hekimi Görev Tanımı

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Bir OSGB tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri Hekim’inin yıllık çalışma planı hazırlanması.

Çalışma Süreleri

Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 15 Dk. / Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 10 Dk. / Az Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 5 Dk.